Research Training Programme International Scholarships (IRTP - Học bổng nghiên cứu sau đại học)

Giá trị: 100 % học phí
Trường: The University of Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Bắt đầu chương trình học HDR (Higher Degree by Research) với tư cách sinh viên quốc tế - Không nhận được giải thưởng, tiền trợ cấp hoặc tiền lương tương đương mang lại lợi ích lớn hơn 75% tỷ lệ trợ cấp của Học bổng IRTP để bắt đầu chương trình học HDR. Thu nhập kiếm được từ các nguồn không được liên quan đến quá trình học không tuân theo quy tắc 75% - Không nhận được giải thưởng hoặc học bổng tương đương từ Khối thịnh vượng chung nhằm hỗ trợ học phí chương trình HDR.
Mô tả:
Học bổng do Chính phủ Úc ban hành, với số tiền hỗ trợ cực kỳ lớn, bao gồm học phí, bảo hiểm y tế (OSHC) dành cho người nhận học bổng và chồng/ vợ của ứng viên (nếu có), cùng với sinh hoạt phí (ở mức tối thiểu). Tuy nhiên, mức cạnh tranh cho học bổng này rất cao.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!