RMIT Ready Bursary

Giá trị: Giảm 20% học phí của khóa English for Academic Purpose (EAP)
Trường: RMIT University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Bắt đầu học tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP) với thời gian học từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!