Robertson International Scholarships

Giá trị: £1,000/1 năm
Trường: University of Edinburgh
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 04, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
- Ứng viên là công dân của quốc gia ngoài lãnh thổ Anh (Ứng viên phải chịu trách nhiệm cho tỉ giá ngoại tệ của học phí) - Nộp hồ sơ qua University and Colleges Admission Service (UCAS) của University of Edinburgh để bắt đầu chương trình Cử nhân của School of History, Classics and Archaeology
Tiêu chí xét học bổng
- Dựa trên thành tích học tập
Mô tả:
5 học bổng từ School of History, Classics and Archaeology của University of Edinburgh dành cho du học sinh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!