Ross Woodham Scholarships

Giá trị: UP TO AUD$10,000
Trường: UNSW Global
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên đã xuất sắc trong Chương trình Nghiên cứu Dự bị của họ và muốn theo học một văn bằng tại UNSW có thể đủ điều kiện nhận Học bổng Ross Woodham.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!