Russo Change-Maker Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: Russo Business School
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Là sinh viên năm nhất. Tạo video 60 giây trả lời một số chủ đề, sau đó đăng video đó bằng thẻ bắt đầu bằng #RussoBusinessSchool.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!