Ruth Lance Wester and Jackie Mayo Scholarship

Giá trị: $700
Trường: Southeastern Oklahoma State University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên full-time 2,8 GPA; Ưu tiên sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, giáo dục hoặc toán học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!