SCHOLARSHIP FOR INTERNATIONAL BACCALAUREATE HOLDERS

Giá trị: $500 một năm
Trường: New York Film Academy
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, ứng viên phải chứng minh nhu cầu được giảm học phí thông qua tài liệu (tức là báo cáo thuế thu nhập của cha mẹ, nếu phụ thuộc; thuế thu nhập cá nhân, nếu độc lập). Mỗi đơn đăng ký cá nhân được xem xét bởi người quản lý chiết khấu học phí bằng cách sử dụng các tiêu chí xác định để đánh giá các nguồn lực sẵn có cho chi phí tham dự khóa học ở trường của sinh viên. Ứng viên được yêu cầu cung cấp một bài luận trình bày chi tiết nhu cầu của họ để được giảm học phí. Tất cả các đơn đăng ký được xem xét trước học kỳ đầu tiên của sinh viên trong chương trình học của họ. Trong trường hợp một sinh viên nhận được viện trợ sinh viên của liên bang, tất cả số tiền chiết khấu học phí sẽ được thêm vào gói hỗ trợ tài chính của người nhận và được bao gồm trong việc xác định nhu cầu cho các chương trình hỗ trợ sinh viên của liên bang. Giảm học phí được cung cấp cho sinh viên trong suốt thời gian chương trình của họ với điều kiện sinh viên duy trì tiến độ học tập đạt yêu cầu. Tất cả các ứng viên tham gia các chương trình và hội thảo của Học viện Điện ảnh New York phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương được chấp nhận vào thời điểm bắt đầu khóa học. Không yêu cầu điểm trung bình tối thiểu. Tuy nhiên, học sinh phải nói được tiếng Anh và bày tỏ mong muốn nghiêm túc khám phá nghệ thuật và thủ công kể chuyện bằng hình ảnh. Các ứng viên sẽ được phỏng vấn bằng tiếng Anh bởi một thành viên của Ủy ban Tuyển sinh qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Tất cả các ứng viên phải có động lực và cam kết cần thiết để hoàn thành một chương trình toàn diện, nghiêm ngặt. Họ phải có khả năng giao tiếp tốt và hợp tác làm việc với những người khác trong một môi trường nghệ thuật. Mỗi chương trình yêu cầu Tài liệu bổ sung khác nhau
Mô tả:
Hỗ trợ học phí dựa trên nhu cầu được thiết kế cho các ứng viên có nhu cầu tài chính để giúp giảm chi phí giáo dục trong các chương trình dài hạn của Học viện Điện ảnh New York bao gồm Chương trình Nhạc viện một năm và hai năm cũng như AFA, BA, BFA , Chương trình cấp bằng MA và MFA.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!