Scholarship for UTS Students

Giá trị: 50% học phí
Trường: UTS College
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 6
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành Chứng chỉ tại UTS College, đạt điểm trung bình từ 6.0 trở lên. - Đạt yêu cầu đầu vào các khoá học Đại học của UTS. - Khoá học Đại học tại UTS phải phù hợp với Bằng tốt nghiệp UTS College trong kì nhập học tiếp theo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!