Scholarships at University of Guelph

Giá trị: 100%
Trường: University of Guelph
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. - Có chứng chỉ quốc tế. - Có thể sử dụng Tiếng Anh thông thạo.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên trong nước nước đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. - Học bổng cho phép hỗ trợ tất cả các chuyên ngành học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!