Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: Lên đến CAD 12,000
Trường: University Canada West
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh Điều kiện để nhận học bổng tại trường: _ Là sinh viên quốc tế _ Đăng kí học khóa học tại trường _ Có điểm trung bình GPA từ 3.8 trở lên _ Những người nhận học bổng của giải thưởng Đại học phải duy trì điểm trung bình là 2,67 để vẫn đủ điều kiện cho giải thưởng lần thứ hai và tiếp theo. _Người nhận học bổng của giải thưởng Sau đại học phải duy trì điểm trung bình 3.0 để duy trì đủ điều kiện cho giải thưởng lần thứ hai và tiếp theo.
Mô tả:
Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế có điểm học tập xuất sắc, mong muốn tiếp tục trở nên xuất sắc trong lĩnh vực học tập và làm việc mà họ đã chọn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!