Scholarships for new international students

Giá trị: $2,000 - $12,000/ năm
Trường: Colorado State University at Fort Collins
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học bổng được xét duyệt dựa trên các tiêu chí như GPA, các môn học tham gia và các hoạt động ngoại khoá. - Học bổng được duy trì nếu học sinh tiếp tục giữ vững được thành tích.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!