Scholarships for new international undergraduate and Master's students

Giá trị: £2,000
Trường: University of Huddersfield
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế tự chi trả học phí - Ứng viên đăng ký vào trường thuộc tất cả các ngành đào tạo
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên nhu cầu hỗ trợ tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Sinh viên sẽ được tự động xem xét cho học bổng khi đăng ký nhập học.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tự chi trả học phí tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!