Scholarships to progress from Bachelor's to Master's

Giá trị: £4,000
Trường: University of Huddersfield
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế - Dành cho bậc Thạc sĩ - Tốt nghiệp University of Huddersfield chưa quá 2 năm - GPA tối thiểu 2.1
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng dành cho cựu sinh viên tại trường có ý định học lên bậc Thạc sĩ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!