Schulich Leaders Scholarship

Giá trị: $80 000 - $100 000
Trường: University of New Brunswick
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 01, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
Bạn phải được cố vấn hướng dẫn của bạn đề cử trước ngày 27 tháng 1 năm 2021. Mọi trường trung học ở Canada đều có thể gửi một đề cử.
Mô tả:
UNB đã tự hào được chọn là 1 trong 20 trường đại học đối tác để cung cấp Học bổng Nhà lãnh đạo Schulich. Trước đây, UNB đã cung cấp 2 suất học bổng mỗi năm, một suất trị giá 100.000 USD cho sinh viên theo học ngành Kỹ thuật và một suất trị giá 80.000 USD cho sinh viên theo học một trong các ngành STEM khác - khoa học, công nghệ hoặc toán học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!