Sciences and Engineering Merit Scholarship

Giá trị: giảm 50% tổng học phí
Trường: The University of Tasmania International Pathway College
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu học tập tối thiểu được xác định bởi đánh giá của Đại học Tasmania trên cơ sở các thang điểm cụ thể của quốc gia. - Để duy trì học bổng này, sinh viên phải đạt được Tín chỉ (5.0 / 7.0) điểm trung bình tích lũy (CGPA) vào cuối mỗi kỳ học.
Mô tả:
Học bổng được trao cho sinh viên quốc tế đạt thành tích cao theo học tại Đại học Tasmania vào năm 2022
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!