Scotiabank International Leadership Scholarship

Giá trị: Giá trị học bổng dựa trên thành tích của sinh viên
Trường: Fanshawe College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Yêu cầu: _ Phải là sinh viên toàn thời gian, đã đăng ký trong thời gian ở nước ngoài (truy cập một học kỳ- 4 tháng cho mỗi ứng dụng). _ Điểm trung bình tối thiểu 3,5 đã tham gia các hoạt động của trường đại học ở cấp độ cộng đồng của chương trình, trường học hoặc đại học. _ Mở cửa cho sinh viên Canada và sinh viên Quốc tế (miễn là họ không trở lại đất nước của họ quốc tịch) và đáp ứng các yêu cầu trên. _ Người nhận phải đến từ một quốc gia bên ngoài Bắc Mỹ nơi Scotiabank hoạt động kinh doanh và chưa nhận được Giải thưởng Lãnh đạo Scotiabank khác hoặc bất kỳ Giải thưởng Quốc tế Cao đẳng Fanshawe nào khác (không bao gồm Danh dự của Chủ tịch) trong suốt cuộc đời của họ.
Mô tả:
Học bổng Lãnh đạo Quốc tế Scotiabank dành cho tất cả sinh viên thị thực quốc tế có Giấy phép Du học hợp lệ và đăng ký toàn thời gian ở Cấp độ 3 (học kỳ thứ ba) của bất kỳ chương trình văn bằng hoặc bằng cấp nào tại Cao đẳng Fanshawe
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!