Scoville Peace Fellowship

Giá trị: Lương, phúc lợi, chi phí đi lại
Trường: University of Pennsylvania
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học tại thời điểm đăng ký học bổng - Sinh viên phải làm việc toàn thời gian trong ít nhất 6 tháng - Phải là thường trú nhân tại Mỹ
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng phụ thuộc vào thành tích học tập của ứng viên
Mô tả:
Scoville Peace Fellowship cung cấp cho các sinh viên mới tốt nghiệp tiền lương, phúc lợi và chi phí đi lại khi họ phục vụ nghiên cứu sinh với tư cách là trợ lý dự án toàn thời gian trong sáu đến chín tháng tại tổ chức mà họ đã chọn ở Washington DC. Các nghiên cứu sinh cũng nhận được một khoản phụ cấp nhỏ để tham dự các khóa học chính sách, khóa học ngoại ngữ và hội nghị.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!