Screen and Media (Animation and Visual Effects) Scholarship

Giá trị: $18,000
Trường: Victory Institute
Hạn nộp hồ sơ: 09 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt - Điểm GPA > 3.2 - Tham gia tích cực trong các hoạt động nghiên cứu
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!