SCU International Regional Scholarship

Giá trị: 5,000 AUD
Trường: Southern Cross University, Melbourne
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ - Đạt đủ chuẩn đầu vào tối thiểu: Bậc cử nhân: IELTS: 6.0 (không kĩ năng nào dưới 5.5), Bậc thạc sĩ: IELTS: 6.5 (không kĩ năng nào dưới 6.0)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!