Second Language Excellence Scholarship

Giá trị: Lên đến CAD 8,000
Trường: University Canada West
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh Điều kiện nhân học bổng: _ Là sinh viên quốc tế _ Đăng kí khóa học tại trường _ Có bằng IELTS tối thiểu 7.0 và không band nào dưới 6.5 _Những người nhận học bổng của giải thưởng Đại học phải duy trì điểm trung bình là 2,67 để vẫn đủ điều kiện cho giải thưởng lần thứ hai và tiếp theo. _ Người nhận học bổng của giải thưởng Sau đại học phải duy trì điểm trung bình 3.0 để duy trì đủ điều kiện cho giải thưởng lần thứ hai và tiếp theo.
Mô tả:
Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế có điểm tổng kết IELTS Học thuật là 7.0 và tối thiểu 6.5 ở tất cả các cấp độ (hoặc tương đương).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!