SFU International Undergraduate Scholars Entrance Scholarship with Distinction and Scholars Living Allowance

Giá trị: ~$120,000 +$7,000 mỗi kì
Trường: Simon Fraser University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1/ Nhận được thư mời nhập học vô điều kiện của trường SFU 2/ Không nắm giữ bất kì học bổng nào khác 3/ Có tố chất lãnh đạo và học lực xuất sắc 4/ Năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa 5/ Điểm trung bình trên 9.0
Tiêu chí xét học bổng
1/ Học lực 2/ Tố chất lãnh đạo 3/ Kết quả hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
SFU săn đón những học sinh cấp ba có thành tích xuất sắc trong cả học tập và hoạt động ngoại khóa. Qua học bổng SFU Undergraduate Scholars Entrance Scholarship (USES), SFU giúp những tân sinh viên có cơ hội cọ sát nhiều hơn với cộng đồng sinh viên tài năng tại đây qua các hoạt động học thuật và cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!