SIM GE Scholarship

Giá trị: 100% tài trợ học phí, chi phí thi cử, chi phí mua sách
School: Singapore Institute of Management (SIM)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
1/ Đến từ tất cả các quốc gia 2/ Có tố chất lãnh đạo và học lực xuất sắc 3/ Năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa 4/ Nhận được thư mời nhập học vô điều kiện từ SIM
Tiêu chí xét học bổng
1/ Học lực 2/ Tố chất lãnh đạo 3/ Kết quả hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
SIM GE Scholarship là học bổng giành cho các tân sinh viên xuất sắc đến từ tất cả các quốc gia
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!