Simon and June Li Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: University of Oxford
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Thành tích học tập xuất sắc
Mô tả:
Học bổng Simon and June Li đặc biệt dành cho ứng viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp khó khăn trong tài chính
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!