Sinh viên xuất sắc của Đại Học Antioch Seattle

Giá trị: 4000$
Trường: Antioch University Seattle
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 07, 2022
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
Cho ứng viên xuất sắc nhất của trường .
Mô tả:
4000$ dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc nhất của trường . ( được trao vào quý mùa hè, thu, đông, xuân ) học bổng 1 lần.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!