Six Star Campus Scholarship Award

Giá trị: $15,000 USD
Trường: California Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 04, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Độ tuổi tham gia: 18 - 22 tuổi - GPA tối thiểu 3.0 - Cần viết bài luận 1000 chữ/ nộp video 3 phút
Mô tả:
Đây là học bổng tư nhân (không được tài trợ bởi California Institute of Technology), nhằm giúp sinh viên có thành tích học tập xuất sắc có thêm hỗ trợ trong học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!