South East Asia Scholarships

Giá trị: 8000GBP
Trường: University of Huddersfield
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Có conditional offer của trường , GPA 7.0 trở lên - Viết bài luận xin học bổng dài không quá 1 trang A4 - Tham gia phỏng vấn với Đại diện trường
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên Đông Nam Á có giá trị từ 1000GBP đến 8000GBP. Huddersfield tìm kiếm những sinh viên phù hợp nhất để trao tặng hàng trăm suất học bổng giá trị cho kỳ mùa Xuân 2022. Học bổng được trao theo quy tắc first come first served.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!