Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: Lên đến CAD 13,608
Trường: University Canada West
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Tự động xét duyệt dựa trên hồ sơ học sinh Điều kiện để nhận học bổng tại trường: _ Là sinh viên quốc tế _ Đăng kí học khóa học tại trường _ Khoản trợ cấp được trao tự động khi bạn được nhận _Bắt đầu việc học của bạn tại UCW trước khi kết thúc học kỳ Mùa thu (tháng 10) năm 2022.
Mô tả:
Khoản trợ cấp đầu vào này được cung cấp theo sự sắp xếp đặc biệt và nhằm hỗ trợ học phí cho những sinh viên muốn theo đuổi các cơ hội giáo dục bên ngoài khu vực Đông Nam Á. Mỗi học kỳ sẽ có một số Trợ cấp Khu vực Đông Nam Á hạn chế cho các ứng viên mới nhập học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!