Special Needs Scholarships

Giá trị: 50% - 100%
Trường: Brigham Young University Hawaii
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 12, 2128
Điều kiện nộp học bổng
Tình trạng độc thân (chưa kết hôn) 18 tuổi trở lên Tình trạng sức khoẻ: suy giảm thể chất mãn tính, khuyết tật,... Điểm trung bình THPT 6.75 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!