Spring Forward Scholarship

Giá trị: $1,000 USD - $3,000 USD
School: University of Hawaii At Manoa
Hạn nộp hồ sơ: 16 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA tối thiểu 3.0 (đào tạo sau đại học) và tối thiểu 2.5 (bậc cử nhân) - Hiện tham gia khóa học tại UH Manoa
Mô tả:
Học bổng này trị giá $1.000-3.000 cho học kỳ mùa xuân năm 2020.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!