Stamps Scholars Award

Giá trị: 16000
School: University of Missouri
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên có thành tích cao nhất và đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là GPA đạt 3.5 và ACT đạt 32, hoặc SAT đạt 1.420 điểm, sẽ được mời nộp đơn xin học bổng toàn phần cho bốn năm học, bao gồm 16.000 USD phụ cấp, để giúp sinh viên nâng cao trải nghiệm học tập của mình tại Mizzou.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!