Start Online & Save (SOS) Scholarship

Giá trị: 50% học phí đến năm 2022
Trường: University of Sunshine Coast
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng SOS sẽ áp dụng cho sinh viên quốc tế bắt đầu: - Chấp nhận đề nghị cho một chương trình USC với ý định học tập trong khuôn viên trường ; và có ý định có visa du học; và - Ban đầu bắt đầu chương trình của họ ở nước ngoài và trực tuyến; và - Được ghi danh vào một thời gian giảng dạy với ngày điều tra dân số trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Mô tả:
Học bổng Start Online &Save (SOS) cho phép sinh viên bắt đầu học trực tuyến với mức giảm 50% học phí cho đến cuối năm 2022, miễn là họ ở bên ngoài Nước Úc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!