Start Online & Save (SOS) Scholarship

Giá trị: Giảm giá 50% trên tổng học phí
Trường: University of the Sunshine Coast
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên quốc tế
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế học trực tuyến
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!