STEM Scholarship

Giá trị: CAD 5000
School: Full Sail University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, theo định nghĩa của Đại học Full Sail. - Hoàn thành và nộp đơn đăng ký Học bổng STEM, và một bài luận gốc 250 từ, “Giáo dục Cánh buồm đầy đủ của tôi sẽ chuẩn bị cho tôi như thế nào cho Sự nghiệp STEM,” trước ngày đầu tiên của lớp học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!