STEM Scholarships

Giá trị: 0
Trường: University of Connecticut
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên đạt điểm học tập tốt với khóa học STEM và đã chọn chuyên ngành trong khóa học STEM ở trường đại học sẽ đủ điều kiện đăng ký học bổng. Những người nhận học bổng này sẽ nhận được một khoản trợ cấp và là thành viên của Chương trình Danh dự UConn và cộng đồng Học giả STEM.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!