Steven G. King Play Environments Scholarship

Giá trị: $5,000
Trường: Cornell University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên bậc cử nhân hoặc thạc sĩ ngành Kiến trúc cảnh quan (landscape architecture) - Sinh viên thể hiện được sự yêu thích và tài năng trong việc thiết kế môi trường vui chơi - Sinh viên đang học hai năm cuối tại đại học ở Mỹ/ Canada (chương trình học phải được công nhận bởi LAAB hoặc LAAC)
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dựa vào thành tích ứng viên
Mô tả:
Học bổng được thành lập bởi Steven G. King, nhà sáng lập Landscape Structures Inc. Học bổng hướng đến các sinh viên có tài năng trong lĩnh vực thiết kế môi trường vui chơi (play environments).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!