Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

Giá trị: $2500-$5000
School: Swinburne University of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân của bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Úc hoặc New Zealand. - Thường trú nhân của Úc không đủ điều kiện. - Hiện không được chấp nhận hoặc đăng ký tại Swinburne, trừ khi bạn chỉ đăng ký vào chương trình ELICOS của chúng tôi. - Không có học bổng khác hoặc sắp xếp giảm học phí từ Swinburne. - Đã hoàn thành ít nhất ba môn học VCE (Đơn vị 1 và 2) ở mức Hoàn thành Khá trở lên; HOẶC - Đạt kết quả học tập ít nhất 60% WAM ở Lớp 11 của Úc hoặc bằng cấp tương đương; HOẶC - Đạt kết quả học tập ít nhất 60% WAM ở Lớp 12 của Úc hoặc bằng cấp tương đương; HOẶC - Có kết quả học tập ít nhất 60% GPA tương đương tiêu chuẩn Úc
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!