Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

Giá trị: Giảm 10% - 75% học phí mỗi năm trong thời gian tối đa 5 năm.
Trường: Swinburne University of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân của bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Úc hoặc New Zealand. - Thường trú nhân của Úc không đủ điều kiện. - Hiện không được chấp nhận hoặc đăng ký tại Swinburne, trừ khi bạn chỉ đăng ký vào chương trình ELICOS của chúng tôi. - Có kết quả học tập ít nhất 60% GPA tương đương tiêu chuẩn Úc. - Không có học bổng khác hoặc sắp xếp giảm học phí từ Swinburne.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!