TAFE WA Scholarship

Giá trị: 47.925.600
Trường: Murdoch Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Là sinh viên đang theo học tại trường
Hồ sơ xin học bổng
Học bổng này yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu sau: - Mẫu đơn đã hoàn thành - Một bản sao kết quả học tập TAFE của bạn và Giấy chứng nhận giải thưởng - Tuyên bố cá nhân - Tài liệu khó khăn tài chính (nếu có) - Tài liệu tham khảo từ gia sư / giảng viên học thuật
Mô tả:
Được khen thưởng khi theo học chương trình học tại Đại học Murdoch. Phần thưởng này ghi nhận những sinh viên đã hoàn thành bằng tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp nâng cao hoặc bằng cao đẳng tại một trong những cơ sở giáo dục của TAFE WA và đang tiếp tục học cùng lĩnh vực tại Đại học Murdoch.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!