Tài trợ du học quốc tế sắp tới

Giá trị: $2,000
Trường: University of Southern Queensland (USQ)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
GPA : 60% Tiếng anh : IELTS 6.0 và TOEFL iBT 80
Tiêu chí xét học bổng
GPA : 60% Tiếng anh : IELTS 6.0 và TOEFL iBT 80
Mô tả:
GPA : 60% Tiếng anh : IELTS 6.0 và TOEFL iBT 80
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!