Tài trợ khu vực SEA

Giá trị: 5.000 đô la (CAD) - 10.000 đô la (CAD)
School: Trebas Institute
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
a- Các khoản trợ cấp và học bổng của chúng tôi được áp dụng cho tất cả các kỳ nhập học năm 2021 và 2022, bao gồm cả kỳ nhập học tháng 1 năm 2023. Lưu ý rằng có thể có những thay đổi đối với số tiền học phí và / hoặc các khoản phí khác trong thời gian đơn đăng ký này có hiệu lực; b- Việc không duy trì (các) yêu cầu tối thiểu đối với khoản tài trợ sẽ dẫn đến việc tạm dừng giải ngân cho đến khi thiết lập lại hoạt động đạt yêu cầu và tính đủ điều kiện được Chủ tịch Viện Trebas phê duyệt lại; c- Người nhận tài trợ khu vực SEA của Viện Trebas dự kiến ​​sẽ đóng vai trò là đại sứ và tham gia vào các sáng kiến ​​tiếp cận cộng đồng và gắn kết cựu sinh viên tại khu vực quê hương của họ cho Viện Trebas sau khi khoản tài trợ được cấp.
Tiêu chí xét học bổng
a- Các khoản trợ cấp và học bổng của chúng tôi được áp dụng cho tất cả các kỳ nhập học năm 2021 và 2022, bao gồm cả kỳ nhập học tháng 1 năm 2023. Lưu ý rằng có thể có những thay đổi đối với số tiền học phí và / hoặc các khoản phí khác trong thời gian đơn đăng ký này có hiệu lực; b- Việc không duy trì (các) yêu cầu tối thiểu đối với khoản tài trợ sẽ dẫn đến việc tạm dừng giải ngân cho đến khi thiết lập lại hoạt động đạt yêu cầu và tính đủ điều kiện được Chủ tịch Viện Trebas phê duyệt lại; c- Người nhận tài trợ khu vực SEA của Viện Trebas dự kiến ​​sẽ đóng vai trò là đại sứ và tham gia vào các sáng kiến ​​tiếp cận cộng đồng và gắn kết cựu sinh viên tại khu vực quê hương của họ cho Viện Trebas sau khi khoản tài trợ được cấp.
Mô tả:
LCA.FQ: Thương mại điện tử và quản lý kinh doanh trực tuyến NWY.1Y: Hậu kỳ Âm thanh và Video Học viện Trebas cung cấp Tài trợ Khu vực SEA để hỗ trợ học phí và làm cho nền giáo dục Canada dễ tiếp cận hơn với sinh viên từ các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc. Khoản trợ cấp 10.000 đô la (CAD) (5.000 đô la (CAD) mỗi năm học) sẽ tự động được áp dụng cho sinh viên mới từ các quốc gia được liệt kê nộp đơn trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho chương trình Hậu kỳ sản xuất âm thanh và video của Viện Trebas tại Khuôn viên Montreal. Tiếp tục: Người nhận phải có học lực tốt để tiếp tục nhận được khoản trợ cấp này (năm 2).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!