TasTAFE Scholarship Program

Giá trị: $500
Trường: TasTAFE
Hạn nộp hồ sơ: 25 tháng 03, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Một sinh viên nữ hiện đang học tại Cơ sở Devonport. Người nhận phải có khả năng thể hiện quyết tâm thành công trong nghiên cứu của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!