Te Kahui Matanui - Further Education

Giá trị: $2,500
Trường: Western Institute of Technology at Taranaki
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 04, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho học sinh theo học chương trình Level 3 trở lên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!