Texas Oilman’s Charity Invitational Fishing Tournament

Giá trị: $10,000
Trường: Texas A&M University Galveston
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Tham gia OCRE hoặc MARS - 1 bài luận thể hiện sự quan tâm đến việc quản lý hoặc bảo tồn Vịnh Mexico - Sinh viên toàn thời gian - GPA tối thiểu 3.0 - Ưu tiên sinh viên nhất hoặc năm 2
Mô tả:
Texas Oilman’s Charity Invitational Tournament (TOCIFT) đã cung cấp một món học bổng trị giá 10.000 đô la cho Bộ Khoa học Biển để cung cấp một hoặc nhiều học bổng cho những sinh viên toàn thời gian có thành tích tốt đang theo đuổi bằng đại học về Khoa học Biển hoặc Tài nguyên Đại dương và Bờ biển.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!