The Abe and Peggy J. Levy Fellowship

Giá trị: $10,000
Trường: Texas A&M University Galveston
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Duy trì điểm học tập ít nhất là điểm trung bình "B" mỗi học kỳ, tương đương với Tỷ lệ điểm trung bình 3.00
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!