The Abedian Foundation Master of Architecture Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: Bond University
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để được xem xét, ứng viên phải: _ Hiện đang đạt được, hoặc đã đạt được , tỷ lệ phần trăm trung bình tích lũy tối thiểu là 75% từ Cử nhân Nghiên cứu Kiến trúc của Đại học Bond hoặc bằng cấp tương đương từ một tổ chức khác. _ Gửi một danh mục kỹ thuật số chất lượng cao gồm các công việc có liên quan được tạo ra trong quá trình ứng cử bằng cử nhân để hỗ trợ đơn xin học bổng của họ. _ Được chấp nhận nhập học và cung cấp một vị trí trong bằng Thạc sĩ Kiến trúc.
Mô tả:
Quỹ Abedian đã hào phóng cung cấp Học bổng Thạc sĩ Kiến trúc của Quỹ Abedian cho các sinh viên đủ điều kiện để công nhận mối quan hệ lâu đời của Tiến sĩ Soheil Abedian với Đại học Bond. Học bổng được trao dựa trên thành tích học tập cho những ứng viên thành công khi bắt đầu chương trình Thạc sĩ Kiến trúc tại Đại học Bond.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!