The Alumni Association International Scholarship

Giá trị: 2500 USD
Trường: University of Maryland
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. - Có chứng chỉ quốc tế. - Có thể sử dụng Tiếng Anh thông thạo.
Mô tả:
Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên trong nước nước đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học tại trường. - Học bổng cho phép hỗ trợ tất cả các chuyên ngành học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!