The Automatic Entrance Scholarship

Giá trị: $2,400 USD - $6,000 CAD
Trường: McMaster University
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT - Có các chứng chỉ quốc tế tối thiểu 8.0 GPA.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!