The Bill Guy Scholarship

Giá trị: $28,854
School: Australian Maritime College
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Các ứng viên muốn bắt đầu bằng cao học của Nghiên cứu và tại Đại học Tasmania đều có thể đăng ký học bổng này. - Học bổng chỉ có thể được trao cho một nghiên cứu sinh đủ điều kiện đang theo học tại Đại học Tasmania trong Khoa Kỹ thuật.
Mô tả:
Catherine Guy là người thầy quá cố đã làm một món quà quan trọng từ tài sản của mình để tưởng nhớ đến Desmond Stuart Guy quá cố cho Đại học Tasmania để cung cấp học bổng cho sinh viên kỹ thuật. Món quà này, cùng với sự đóng góp của Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật, và Trường Kỹ thuật sẽ cung cấp học bổng sau đại học về kỹ thuật.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!