The Curtin Housing Scholarship

Giá trị: $1500/ học kỳ
Trường: Curtin University
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Du học sinh - Cư trú tại chỗ ở trong khuôn viên trường tại Curtin Perth vào học kỳ 1 năm 2021 và gia hạn hợp đồng thuê nhà tại nơi ở của họ cho học kỳ 2 năm 2021 - Đã đăng ký khóa học đại học hoặc sau đại học tại Đại học Curtin vào học kỳ 2 năm 2021 - Gặp khó khăn về tài chính do hậu quả trực tiếp của COVID-19
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!