The Eynesbury College High Achiever Progression Scholarship

Giá trị: trị giá 25% học phí
Trường: University of Adelaide
Điều kiện nộp học bổng
The Eynesbury College High Achiever Progression Scholarship: trị giá 25% học phí dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng tại Eynesbury và nhập học bậc đại học/sau đại học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!